Vi har använt oss av flera olika källor för att få ett så brett utbud som möjligt. De källor vi hänvisar till och de sidor som vi har tagit information ifrån har vi granskat innan vi valt att använda oss av faktan. För oss är det viktigt att den fakta som vi förmedlar är trovärdig och informativ. Vi har hänvisat och länkat till de hemsidor vi har hämtat informationen

Bilderna på våran hemsida har vi tagit själva så att vi kan vara säkra på att vi inte bryter mot upphovsrätten.

 

Engla Olskog