Syftet med den här webbsidan är att hjälpa ungdomar i åldrarna 17-22 med deras ekonomi. Det är många saker att komma ihåg när man flyttar hemifrån och börjar jobba. Plötsligt är det en hel del utgifter, inkomster och mycket mer att hålla reda på. På denna webbsida ger vi råd och tipsar för att sprida kunskap och underlätta i ungas liv. Vi kommer även själva som individer utveckla vår förmåga inom dessa kunskaper och alla bli bättre på att samarbeta inom dessa områden. Syftet är också att vi ska lära oss att bygga upp en webbsida och att själva lära oss mer om hur det går till med de ekonomiska delarna då man flyttar hemifrån och när man bor själv.

 

Engla Olskog