Företagsekonomi

Vårt främsta mål med denna hemsida är att just kunna hjälpa ungdomar med deras balans mellan inkomster och utgifter. Via våra kunskaper som vi lärt oss i denna kurs kommer vi kunna använda ekonomiska begrepp och förespråka för ett mer ekonomiskt hållbart samhälle.

 

Privatjuridik

I vår kurs har vi lagt ner en stor del gällande just familjerätten och via denna webbsida kommer vi få chansen att ta tillvara på våra kunskaper. Vi tycker att det känns bra att vi har kommit i kontakt med samborätten under vår kurs och vi har därför kunna skriva utförligt om just detta på vår sida “Att bli sambo”. Vi visar även exempel som rör obeståndsrätten under vår sida “Skuldsatt” och “Slösa smart” vilket uppfyller kunskapskraven för privatjuridiken. Ett till moment som vi berättar om är när man ska köpa saker och vilket rätt du som privatperson har. Detta finns under vår sida “Konsumenträtt”

 

Samhällskunskap

I vår kurs Samhällskunskap 1b så passar denna uppgift oss bra eftersom just privatekonomi är en av momenten vi arbetar med. På denna webbsida kommer vi använda oss av just begrepp som utgifter, inkomster, budget, konsumenträtt, konsumtion mm. Vi kommer även röra ett annat moment under vår kurs som handlar om presentationsteknik. Detta kommer vi verkligen träna på genom att bygga upp en webbsida. Vi kommer också inom just ämnet samhällskunskap arbeta med källkritik, något vi lagt ner mycket tid på under våra samhällslektionen. På detta sätt kommer vi kunna göra medvetna val av säkra källor som sedan kommer leda till att vi håller oss inom upphovsrättens lagar.

Ellen Johandahl