Du som privatperson lägger förmodligen störst fokus på din privatekonomi men glöm inte bort hur den i sin tur kan påverka hela samhället.

En viktig synvinkel vi tycker att alla privatpersoner bör tänka på är att de pengar som de skuldsatta får i bidrag är skattepengar som ska räcka till hela Sveriges ekonomi. Detta innebär alltså att ju färre skuldsatta vi har i vårt samhälle, ju mindre pengar för bidrag går till de som hamnat hos Kronofogden. Genom att minska de antal skuldsatta kan även Sverige som land lägga ner mer pengar åt andra avseenden exempelvis skola, vård och äldreomsorg. Detta blir alltså bättre för Sveriges framtid.

En synvinkel som är positiv med färre skuldsatta i samhället är att Sverige som land blir starkare utåt. Med detta menar vi att Sveriges ekonomi bland privatpersoner blir högre och jämnare vilket bidrar till samhällsutvecklingen. Efter finanskrisen i Sverige har det varit en svag utveckling av BNP per capita, vilket innebär värdet av alla varor och tjänster dividerat med antalet invånare. Vi tror att om vi kan minska antalet skuldsatta som kommer även detta bidra till en starkare utveckling av BNP per capita. Detta är bra för Sverige eftersom tillväxten då ökar i landet, vilket leder till bättre arbetsmarknad och ekonomi för vårt land.

 

Ellen Johandahl och Engla Olskog