Det finns flera olika lagar som reglerar köp och försäljning för privatpersoner och företag. I svensk rätt har konsumenter fått ett särskilt starkt skydd. Som konsument är det en del rättigheter och skyldigheter du bör känna till så att du vet vad det är som gäller om du hamnar i en tvist mellan en annan person eller ett företag.  Här finns information om de olika lagarna gällande konsumenträtt så att du ska få bättre koll.

Följande finns länkat till de olika lagarna inom konsumenträtten:

 

Är missnöjd och vill klaga, ångra eller anmäla? Här finns länkat till information om hur du ska gå tillväga:

Här finns även information om dina rättigheter som konsument:

Källa: Hallå konsument

Engla Olskog