Här vi rekommenderar vi att du gör en månadsbudget med dina inkomster och utgifter för att få ett resultat av vad du har kvar varje månad. Detta kan du göra via vår egna budgetkalkyl.

Klicka här och använd dig av denna kalkyl för att skapa din egna budget!

Ellen Johandahl och Tilde Höglund Grönlund