Vi har samlat ihop olika budgetar från personer i 17-25 års åldern som har olika inkomster och förutsättningar. Med detta vill vi visa att det skiljer sig mycket beroende på vart du bor, hur du bor och vilken inkomst och utgifter du har. Här är några alternativ på hur din ekonomi skulle kunna se ut om du flyttade hemifrån.

Om du är intresserad av att veta vad ditt exakta resultat är, så kan du gå in och göra din egna budget på vår sida ”Gör din egna budget” under menyn ”Tips & Råd”.

Studerande som bor ensam

Inkomst:
Studielån 7100kr
Bidrag 2800kr
Total Inkomst: 9900kr
Utgifter:
Bostad 6000kr
Mat 1500kr
Medie (t.ex. mobil, tv) 550kr
Kläder 500kr
Studiematerial 300kr
Övrigt 500kr
Utgifter totalt: 9350kr
Resultat: (TI: 9900kr) – (TK: 9350kr) = 550kr

Ungefär 550 kr kan han spara varje månad


Bor helt själv och jobbar

Inkomst:
Nettolön 23 000
Utgifter:
Bostad 4 264kr
Nöje 4 000kr
Mat 1 000kr
Transport 1 000-1 500kr
Medie (t.ex. mobil, tv) 404kr
Kläder 400kr
Försäkringar 333kr
Total kostnad: 12 501kr
Resultat: (TI: 23 000kr) – (TK:12 501kr) = 10 499kr

10 499 kr sparande varje månad

 

Sambos som studerar och jobbar

 

Inkomst:
Nettolön 15 500kr
Studiebidrag 9 000kr
Total inkomst: 24 500kr
Utgifter:
Bostad 8 100 kr
Livsmedel 4 000 kr
Transport 4 500 kr
Övrigt 1 800kr
Total kostnad: 18 400kr
Resultat: (TI: 24 500kr) – (TK: 18 400kr) = 6 100kr

6 100kr

Tilde Höglund Grönlund och Matilda Karlsson