Om man tittar tillbaka i historien så visar det att det ansågs olämpligt att leva tillsammans utan att ha ingått äktenskap. Idag ser inte synen på samboförhållande inte likadan ut utan är tvärtemot är denna levnadsform väldigt vanlig. Det är därför viktigt att kunna ha Sambolagen(SamboL) att kunna luta sig tillbaka mot ifall det skulle uppstå en tvist. Skillnaden mellan att leva som sambos och gifta blir då att när en bodelning ska göras, då ingår bara sambos bostad och bohag. Bohag kan vara alltifrån en säng eller en mikro som man införskaffat till hemmet. En bodelning kan behövas göras ifall det skulle uppstå en tvist när man ska flytta isär. Vid bodelning så utgår man från båda parternas samboegendom som läggs samman och sedan delar man detta på hälften.

En säkerhet kan vara att allt som köpts innan samboförhållandet omfattas som huvudregel inte av lagen. Det betyder alltså att om du valt att ta med en soffa till bostaden som du köpt innan för eget bruk så har du all rätt till den soffan när du flyttar ut. Denna lag blir alltså främst aktuell när det uppstår en tvist, det är därför lätt som exempelvis nykära sambos att glömma bort hur lätt det kan uppstå en tvist. Ett undantag för detta blir om övertaganderätten skulle anse att ena parten behöver denna egendom för att barnet ska ha det så bra som möjligt.

Sambolagen är ej en tvingande lag utan en dispositiv vilket gör att man via ett samboavtal kan avtala med sin partner hur vill att egendomen ska fördelas. Detta samboavtal måste vara skriftligt med båda parternas underskrift, men det behöver inte bevittnas. Det är dock viktigt att komma ihåg att övertaganderätten kan aldrig avtalas bort. Detta är en tvingande lag som existerar för att se till eventuella barns bästa. Denna lag innebär därför att även om den ene äger en bostad sen tidigare och har rätt till denna bostad efteråt, så kanske inte detta blir fallet.

Det är vid en tvist det kan vara helt avgörande hur just ert  samboavtal ser ut. Det kan vara en stor trygghet att ha skrivit detta avtal för att känna att man inte blir fråntagen något, som man anser vara sitt eget. Här vill vi upplysa om hur ett samboavtal kan se ut och hur otroligt lätt är att skriva ett avtal. Detta kan också komma till att bli väldigt krångligt utan samboavtal vid dödsfall då sambos inte är lika skyddade av arvsrätten. Sambor har ingen arvsrätt utan de skyddas bara utav basbeloppsregeln som innebär att man har rätt till två basbelopp av den avlidnes egendom. Ett basbelopp ligger på cirka 44 500 kronor. Om man vill ge sin sambo rätten till mer än två basbelopp, måste man alltså ha skrivit detta i sitt samboavtal.

Här kan ni se ett exempel på ett samboavtalSom ni ser så har dessa två parter avtalat bort en dubbelsäng och en TV men skrivit att allt annat ska omfattas av Sambolagen. De har även fått med datum, ort och bådas underskrifter för att detta samboavtal ska vara giltigt.

 

Ellen Johandahl

Källa: Kerstin Hellsten, LEX juridik bok